מבני תעשייה ומשרדים

מתקנים לטיהור מים בגאנה

בבעבור חברת תה"ל