מבני ציבור

פרויקט מרה"ס

פרויקט מרכזי ההספקה של צה"ל

הפרויקט כולל עשרות האנגרים כחלק מהמחסנים הלוגיסטיים של צה"ל ומבני מנהלה

מזמין העבודה: חברת שפיר

שטח הפרויקט: 270,000 מ"ר ב-3 בסיסים.

סטאטוס: בתכנון