שימור ושיקום מבנים

מגדל המגנים חיפה - בנק לאומי

המשרד תכנן, ניהל ופקח את שיקום ההנדסי לכל מעטפת הבניין.