מבני מגורים

בן שמן לוד

3 מתחמים , בכל מתחם מבנה מרקמי , מגדל בגובה 30 קומות , 3-4 קומות מרתף תת קרקעי וקומת מסחר.

סה"כ יח"ד 530

מזמין העבודה: שיכון ובינוי 

אדריכלים: כנען שנהב

ניהול הפרויקט: פאי הנדסה

סטאטוס:בתכנון