תחנות כח

תחנת כח ברג'אסטאן הודו

תחנת כח תרמו סולארית