מבני תעשיה ותשתיות

מעברים תת קרקעיים בשכונת בית בפארק