פרוייקטים בתכנון/הקמה

תחנת רכבת אחיטוב

כחלק מתכנון המסילה המזרחית מתוכננת במשרדינו תחנת רכבת חדשה באחיטוב בעבור רכבת ישראל

אדריכל הפרויקט: פלג אדריכלים

סטאטוס: בתכנון