פרוייקטים בתכנון/הקמה

תחנת רכבת חדרה מזרח

כחלק מתכנון המסילה המזרחית מתכנן משרדינו תכנת רכבת חדשה בחדרה מזרח בעבור רכבת ישראל.

אדריכלים: פלג אדריכלים

סטאטוס: בתכנון