פרוייקטים בתכנון/הקמה

שפיר נס ציונה

מרכז מסחרי + מבנה משרדים + דיור מוגן + מבנה לשימור

מזמין העבודה: חברת שפיר

אדריכלים: V5 אדריכלים + ברנד אדריכלים

ניהול הפרויקט: וקסמן גוברין גבע

שטח: 70,000 מ"ר

סטאטוס: תכנון