פרוייקטים בתכנון/הקמה

מרכז מסחרי ואשכול גנים בחולון