פרוייקטים בתכנון/הקמה

מעברים תת קרקעיים בשכונת בית בפארק