פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג בניין בנק לאומי

שדרוג בניין בנק לאומי ברחוב רוטשילד בת"א