פרוייקטים בתכנון/הקמה

מבנה קריית עתידים בראשון לציון בעבור החברה הכלכלית ראשון לציון