פרוייקטים בתכנון/הקמה

קירוי והצללת אתר פסולת בת"א

קירוי והצללת אתר פסולת בת"א ביריעות מתוחות בשטח 1200 מ"ר