פרוייקטים בתכנון/הקמה

קהילת לודג' תל אביב

בניין מגורים בן 8 קומות ברחוב קיהלת לודג' בת"א

סטאטוס: הושלם