פרוייקטים בתכנון/הקמה

ברלין 7 ת"א

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן בניין דירות יוקרה בצפון ת"א בן 10 קומות.

סטאטוס: הושלם