פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג תחנת שאיבה מאגר אילת

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן בעבור חברת תה"ל וחברת מקורות את שדרוג והגדלת תחנת שאיבת מאגר אילת

התחנה כוללת מבני תפעול, בורות ושוחות למתקני המשאבות וכו'.