פרוייקטים בתכנון/הקמה

תחנת שאיבה משאבי שדה

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן בעבור חברת תה"ל וחברת מקורות את תחנת השאיבה משאבי שדה

התחנה כוללת מבני תפעול, בורות ושוחות למתקני המשאבות, מדרכים וסככות מקונסטרוקציית פלדה וכו'