פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג הטיילת העליונה בחוף ראשל"צ