פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג הטיילת התחתונה בחוף ראשל"צ