פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג כביש 461

בפרוייקט זה משרדינו מתכנן בעבור נתיבי ישראל שדרוג כביש 461

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן  מעבירי מים, קירות תומכים, תעלות ניקוז, גשרי שילוט וכו'