פרוייקטים בתכנון/הקמה

שדרוג כביש 444

בפרוייקט זה משרדינו מתכנן בעבור נתיבי ישראל שדרוג והרחבת כביש 444.

במסגרת הפרוייקט זה משרדינו מתכנן גשר דרך למכוניות בעל מפתח מירבי של 20 מ', מעבירי מים/ מעביר חקלאי/ קירות תומכים וכו'