פרוייקטים בתכנון/הקמה

לוינשטיין נווה גן

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן בעבור חברת לוינשטיין מגדל בן 16 קומות ברמת השרון,

המגדל כולל חדרים זיזיים תלויים לאורך של כ-6 מטר.

אדריכל הפרויקט - רני זיס

סטאטוס: הושלם