פרוייקטים בתכנון/הקמה

בריכת גן סאקר

במסגרת פרוייקט זה, משרדינו מתכנן בעבור חברת תה"ל בריכת מים בנפח 25000 קו"ב  תת קרקעית שתוקם מתחת לגן סאקר ובנוסף מבנה משאבות.

מזמין העבודה של פרוייקט זה היא חברת הגיחון - תאגיד הביוב והמים של ירושליים